Aan de deelnemers van de Clinic & Intro dag

Door de zware weersomstandigheid zijn we genoodzaakt om de clinic & introdag af te gelasten. We trachten een nieuwe datum te prikken. Informatie volgt nog.

Met sportieve groet

BEL-ILCA

Aux participants de la Clinic & Intro day

En raison de conditions météorologiques difficiles, nous sommes contraints d’annuler le clinic & journée d’introduction. Nous essaierons d’organiser une nouvelle date. Des informations suivront.

Avec des salutations sportives

BEL-ILCA