Belgian District ILCA – BEL-ILCA, voorheen gekend onder de naam Laser Group Belgium – LGB – houdt voor haar leden volgende rankings bij:

NATIONALE RANKING

Er staan 17 nationale regatta’s op het programma waarvoor we voor alle klasses (ILCA4 – ILCA6 – ILCA7), een Nationale Ranking zullen bijhouden.

RANKING MOST ACTIVE CLUB

De meest actieve club ontvangt om het einde van het zeilseizoen 2024 de trofee MAC.

INTERNATIONALE RANKING

Om deel te kunnen nemen aan internationale regatta’s met beperkte deelname (EK -WK), dient men deel te nemen aan de jaarlijkse selectieregatta’s. Vanaf 2021 zal BEL-ILCA een permanente internationale ranking bijhouden op basis van de recentste 4 selectie events voorafgaand. . De selectie regatta’s zijn bepaald op de jaarlijkse Algemene Vergadering. Op vraag van ILCA (WK) en EurILCA (EK) zullen zeil(st)ers worden gerankt op basis van deze permanente internationale ranking.

Belgian District ILCA – BEL-ILCA, anciennement connu sous le nom de Laser Group Belgium – LGB – garde pour ses membres les classements suivants:

CLASSEMENT NATIONAL

Il y a 17 régates nationales au programme pour lesquelles BEL-ILCA maintiendra un Classement National pour toutes les classes (ILCA4 – ILCA6 – ILCA7).

CLASSEMENT MOST ACTIVE CLUB

Le club de voile le plus actif recevra le trophée MAC à la fin de la saison de voile 2024.

CLASSEMENT INTERNATIONAL

Pour pouvoir participer aux régates internationales à participation limitée (CE – CM), vous devrez participer aux régates de sélection annuelles. À partir de 2021, BEL-ILCA maintiendra un classement international permanent basé sur les 4 dernières sélections. Les régates de sélection sont déterminées lors de l’assemblée générale annuelle. À la demande de l’ILCA (CM) et de l’EurILCA (CE), BEL-ILCA va classés les laseristes selon ce classement international.