Laser Group Belgium of LGB heet voortaan Belgian District ILCA of BEL-ILCA.

De website is ook gewijzigd naar www.bel-ilca.be ipv www.lasergroupbelgium.net

Ook de contact emails zijn gewijzigd. Nieuwe contact gegevens Belgian District ILCA vzw : info@bel-ilca.be  –  secretary@bel-ilca.be

 

Laser Group Belgium ou LGB s’appelle désormais Belgian District ILCA ou BEL-ILCA.

Le site web a également été modifié pour devenir www.bel-ilca.be au lieu de www.lasergroupbelgium.net.

Les adresses électroniques de contact ont également été modifiées. Nouvelles coordonnées du Belgian District ILCA asbl : info@bel-ilca.be  –  secretary@bel-ilca.be

 

Laser Group Belgium oder LGB heißt jetzt Belgian District ILCA oder BEL-ILCA.

Die Website wurde auch auf www.bel-ilca.be an Stelle von www.lasergroupbelgium.net umgestellt.

Die Kontakt-E-Mails wurden ebenfalls geändert. Neue Kontaktangaben Belgian District ILCA npv : info@bel-ilca.be  –  secretary@bel-ilca.be

 

Laser Group Belgium or LGB is now called Belgian District ILCA or BEL-ILCA.

The website has also been changed to www.bel-ilca.be instead of www.lasergroupbelgium.net.

The contact emails have also been changed. New contact details Belgian District ILCA npa : info@bel-ilca.be  –  secretary@bel-ilca.be