Wegens de Covid-19 omstandigheden zijn de selectieregatta’s 2020 onzeker of reeds vervallen (OBK-EC RNSYC Oostende).

Het ONK Medemblik wordt beperkt in deelname waardoor het mogelijk is dat niet alle Belgen hieraan kunnen deelnemen. Ook wegens een nog mogelijke code rood voor bepaalde Belgische steden, kan een specifieke deelname ook door de organisatie worden geweigerd.

Ook U4 Medemblik blijft onzeker of Belgen zullen worden toegelaten. We volgen het op.

Indien deze selectie regatta’s voor Belgen worden beperkt, kunnen deze regatta’s niet als selectie regatta’s worden weerhouden en zal het LGB bestuur overgaan tot ranking voor 2021. Meer informatie volgt later.

En raison des circonstances du Covid-19, les régates de sélection 2020 sont incertains ou déjà expirés (OBK-EC RNSYC Ostende).

La participation à l’ONK Medemblik sera limitée, de sorte qu’il est possible que tous les Belges ne puissent pas y participer. En raison également d’un code rouge encore possible pour certaines villes belges, une participation spécifique peut être refusée par l’organisation.

U4 Medemblik ne sait pas non plus si les Belges seront admis. Nous en assurerons le suivi.

Si ces régates de sélection seront restreintes pour les Belges, ces régates ne peuvent pas être retenues comme régates de sélection et le conseil du LGB procédera au classement pour 2021. De plus amples informations suivront ultérieurement.

https://www.lasergroupbelgium.net/selection-regattas/