Stad Oostende heeft groen licht gegeven voor het laten plaatsvinden van de Europa Cup Belgium & Euro Master Belgium op 28-30/08/2020 !

Uitzonderlijk dient u zich 2x verplicht te registreren !

1. Verplichte registeratie via de website van EURILCA voor EUROPA CUP BELGIUM respectievelijk EURO MASTER BELGIUM.

2. Verplichte registratie en betaling via de website van RNSYC Oostende in MANAGE2SAIL voor deelname aan EUROPA CUP BELGIUM respectievelijk EURO MASTER BELGIUM. Ga naar “Registrer for this event”. Ingeval de regatta vooralsnog door nieuwe maatregelen zou worden geannuleerd of ingeval van ziekte of kwetsuur, worden de registraties voor 100% terugbetaald door de club RNSYC Oostende.

La ville d’Ostende a donné le feu vert pour le Europa Cup Belgium & Euro Master Belgium le 28-30/08/2020 !

Exceptionnellement, vous êtes tenu de vous inscrire deux fois !

1. Inscription obligatoire sur le site web d’EURILCA pour EUROPA CUP BELGIUM ou EURO MASTER BELGIUM respectivement.

2. Inscription obligatoire et paiement via le site web du RNSYC Oostende dans MANAGE2SAIL pour la participation à la EUROPA CUP BELGIUM ou EURO MASTER BELGIUM respectivement. Allez à la rubrique “Register for this event”. Au cas où la régate serait annulée en raison de nouvelles mesures Covid-19 ou en cas de maladie ou de blessure, votre inscription vous sera remboursée à 100% par le RNSYC Ostende.

The city of Ostend has given the green light for the Europa Cup Belgium & Euro Master Belgium on 28-30/08/2020 !

Exceptionally, you are required to register twice !

1. Mandatory registration on the EURILCA website for EUROPA CUP BELGIUM or EURO MASTER BELGIUM respectively.

2. Mandatory registration and payment via the website of RNSYC Oostende in MANAGE2SAIL for participation to EUROPA CUP BELGIUM or EURO MASTER BELGIUM respectively. Go to “Registrer for this event”. In case the regatta would be cancelled due to new Covid-19 measures or in case of illness or injury, your prepayment will be 100% refunded by RNSYC Ostend.