Beste Laserzeilers

Hieronder de open brief geschreven door Wind & WaterSport Vlaanderen gericht aan alle watersporters. Het is inderdaad belangrijk dat alle watersporters ook hun club in deze onwezenlijke tijd de steun geven waar mogelijk.               

Met sportieve groeten, en hou het veilig en gezond

Chers Laseristes,

Par la présente nous tenons à vous faire part d’une lettre ouverte écrite par le WWSV, fédération flamande, et à l’attention de tous ses membres, cependant le contenu est plutôt un sujet national vu que cela concerne tous les membres de clubs de sports nautiques. Si toutefois le texte pourrait vous donner un problème de compréhension, n’hésitez pas à me contacter, soit faites appel à Google translate, ce qui vous fera encore passer un moment divertissant en plus.

Sportivement vôtre, et respectez le confinement et restez en bonne santé.

Chantal Charlier Parisis

Laser Group Belgium vzw/asbl

OPEN BRIEF LEDEN
Beste WWSV- en watersportclublid
Beste watersporter,
Het bestuursorgaan en het team van Wind en Watersport Vlaanderen
hopen van harte dat het in deze zeer uitdagende tijden goed met je gaat en met de mensen, die je dierbaar zijn.
De COVID-19 pandemie heeft ons allen als een tornado geraakt!
Werkelijk iedereen voelt de impact van deze onvergelijkbare crisis.
Een crisis, die zware gevolgen heeft op vele domeinen, zowel op persoonlijk vlak als voor onze samenleving. Dit geldt ook voor iedereen die actief is binnen onze sporttak. Dagelijks worden meerdere van onze leden en van onze clubs getroffen door deze rampspoed.
De uitweg uit deze crisis zal nog veel tijd en inzet vergen. Wij willen met deze boodschap dan ook een extra beroep doen op jouw solidariteit. Help anderen als je kan! Via vele media vind je talrijke voorbeelden van wat mensen voor elkaar kunnen doen, en doen.
Vanuit WWSV hebben we echter een extra bekommernis.

We willen je vragen om ook solidair te blijven met jouw
watersportclub.

Sinds 13 maart zijn alle activiteiten in alle watersportclubs van het land opgeschort. Deze situatie zal nog verschillende weken aanslepen. Dit betekent dat jouw club op dit moment geen enkele inkomstenbron meer heeft. Maar zelfs al liggen alle activiteiten momenteel stil, een aantal kosten blijven wel doorlopen, en nemen in sommige gevallen zelfs toe. Dat moeten we je wellicht niet uitleggen.

Daarom : blijf je club maximaal steunen!

Dat kan je zeker doen door tijdig het lid- en/of liggeld te betalen (of
hiervoor geen gedeeltelijke terugbetaling te vragen). Geef je club zo de kans om op een serene manier verder te werken en actief de heropstart voor te bereiden! Alvast ontzettend bedankt voor jouw hulp in onze gezamenlijke strijd tegen de nefaste gevolgen van deze Corona crisis!
Met sportieve groeten
Het bestuursorgaan
Team Wind & Watersport Vlaanderen