Beste Master,

De impact van het Coronavirus op het zeilseizoen 2020 is vandaag nog moeilijk in te schatten, lokaal en wereldwijd.

Wij moeten ons houden aan de maatregels die de overheid ons oplegt, o.m. het verbod om in Oostende evenementen te organiseren tot eind mei 2020. Aldus zien wij ons verplicht ons zeilkalender in die mate aan te passen, en kan de EuroMaster niet op de voorziene data van 16-18 mei gevaren worden. Wij zijn echter van plan de EuroMaster samen te organiseren met onze Europa Cup / Open Belgisch Kampioenschap die gezeild wordt van 28-30 augustus 2020, voor zover het op dat moment toegelaten is te zeilen natuurlijk.

Wij maken van deze gelegenheid gebruik u eraan te herinneren dat er vanaf het klein strand in Oostende, in de dagen voorafgaand aan de Europa Cup/OBK, nl. op 25 en 26 augustus, voor de zeilers die aan dit Kampioenschap zullen deelnemen clinics georganiseerd worden. U dient zich hiervoor vooraf in te schrijven – zie https://www.lasergroupbelgium.net/registratie-registration-clinics-lgb-2020/

Voor de Masters die zich vol goede moed reeds voor de EuroMaster hadden ingeschreven, en voor de deelname aan het kampioenschap al betaald hadden, heeft Dirk Sledsens ons namens de Royal North Sea Yacht Club laten weten dat een terugbetaling kan geschieden. Hiervoor dient u een email te sturen naar info@rnsyc.be met vermelding van uw naam en zeilnummer, bankrekeningnummer en naam van de titularis van deze bankrekening.

Intussen wensen wij u het allerbeste, hou het veilig en gezond, en wij hopen dat wij allen samen binnenkort terug het water op kunnen.

Met sportieve groeten

Cher Master,

Je ne vous apprends rien de neuf en vous disant que le Coronavirus a aussi un impact sur la saison de voile 2020, et il est encore difficile à l’heure actuelle d’en estimer l’ampleur localement et au niveau mondial.

Nous devons nous tenir aux règles imposées par les instances officielles qui, entre autres, interdisent l’organisation de tous types d’événements à Ostende, et ce jusque fin mai 2020. Nous nous voyons donc obligés d’adapter notre calendrier à la suite de ces mesures. Nous avons donc l’intention de déplacer l’EuroMaster, originalement prévu les 16-17 et 18 mai prochains, et de l’organiser en même temps que notre Europa Cup/ Championnat Belge Laser Open qui sera couru les 28, 29 et 30 aôut 2020, pour autant qu’on puisse naviguer à ce moment-là naturellement.

Permettez-nous à cette occasion de vous rappeler que les participants aux régates pourront s’inscrire aux clinics qui seront organisées les 25 et 26 août, précédant à nos Championnats, départ de la petite plage près du RNSYC – préinscription obligatoire voir https://www.lasergroupbelgium.net/registratie-registration-clinics-lgb-2020/

Au nom de RNSYC, Dirk Sledsens nous a informé que les Masters qui se sont déjà inscrits à l’EuroMaster et qui auraient déjà réglé leur droit de participation, peuvent demander un remboursement de ce montant en envoyant un email à info@rnsyc.be en y mentionnant leur nom et n° de voilure, le n° du compte en banque et le nom du titulaire du compte en banque.

Dans l’espoir de tous pouvoir vous revoir sur l’eau très prochainement, nous tenons à vous souhaiter d’ici là beaucoup de courage avec ce confinement, prudence et santé à tous.

Sportivement vôtre

Chantal Charlier Parisis

Laser Group Belgium vzw/asbl