De OS 2020 Tokyo worden uitgesteld. Meer info via deze LINK.

Les JO 2020 de Tokyo seront reportés. Plus d’informations via ce LIEN