Aan al onze leden 4.7 en Radial zeilers

A tous nos membres barreurs classe 4.7 et Radial

Inschrijvingen voor deelname aan de Nieuwpoortweek dienen te gebeuren voor 24 juni aanstaande – verlies dit niet uit het oog ! link: http://www.nieuwpoortweek.be/sailors

Les inscriptions à la Nieuwpoortweek doivent se faire avant le 24 juin, ne perdez pas ça de vue ! Lien : http://www.nieuwpoortweek.be/sailors

Met sportieve groeten

Sportivement vôtre

Chantal

Laser Group Belgium