ALGEMENE VERGADERING 2018

08/12/2017 – 14h00 – Hombeek

 • Aanwezigheidslijst

Om 14h00 wordt de vergadering geopend door Jan Willem Wolters – Voorzitter

Aanwezigen

Bestuur: Jan Willem Wolters ;  Chantal Parisis ;  Tania Van Den Brande ; Bernard Dandois ; Boris Pintelon

Eric Bonhomme ; Pieter Van Laer ;  Piet Van Damme; Alexis Dirix ; Robin Hendrikx ; Yoran Franckaert; Luca Dandois; Dina D’hondt; Matthias Van de Loock; Dimitri Dumaury; Vic De Smedt;  Jan Peels ;  Joke Carels; Petra Gijsen

Verontschuldigd: Tomas Gunst – bestuurder

 1. Jaarverslag Laser Group Belgium 2018

Het is een goed jaar geweest voor de Laserklasse in België.

Emma Plasschaert werd wereldkampioene. Een unieke prestatie, daarnaast won ze bovendien ook nog  de  wereldbeker.

De OBK Master/Euromasters in Oostende was met 68 boten aan de start, goede omstandigheden op het water en een groot succes op de wal.

De daarop volgende Europacup/OBK, eveneens in Oostende bij de RNSYC, was met 93 deelnemers aan de start een prachtig evenement.

Verder is er bij de deelnames aan de MUST serie een duidelijke toename, vergeleken met de laatste jaren.

Het ledenbestand blijft ongeveer stabiel. De uitdaging blijft om de vele lokale zeilers eens van hun eigen plas af te krijgen.

 1. Bestuursaangelegenheden

Met sinds jaren weer een voltallig bestuur zijn een aantal zaken opgepakt. De VZW administratie is nu weer op orde. De website wordt regelmatig bijgewerkt en op Facebook wordt zeer actief gepost (dank aan Joke Carels ). De mailings door Chantal zijn en blijven nodig voor zij die niet sociale media zitten.

Eric Bonhomme blijft buiten het bestuur actief in verband met planning van de wedstrijden in Franstalig België en het stimuleren van de deelname aan de MUST serie.

 1. EK – WK

Naast de prachtige resultaten van Emma Plasschaert, die trouwens ook 3e op het EK werd, waren er nog vele andere mooie resultaten zoals: Eline Verstraelen 2e op EK en 4e op WK 4.7. Anna De Bruycker 8e op EK 4.7 en Pieter van Laer 3e op EK Laser Radial Master in GM categorie.

 1. OBK

De Europacup en Euromaster, beide tevens OBK, hadden een mooie deelname en verliepen vlotjes. Het Bestuur heeft naar aanleiding van een onderzoek bij alle deelnemende masters en gesprekken met ouders en coaches bij de Europacup samen gezeten met de RNSYC om deze evenementen in de toekomst nog soepeler te laten verlopen.

Deelname van onze nationale elite en talenten aan OBK’s is gelukkig ook in stijgende lijn.

De wisselprijzen en titels gingen naar:

Het OBK Inland op de Plate Taille was met 45 boten beter bezet dan vorig jaar. De wind liet het jammer genoeg de laatste dag afweten. Door een misverstand konden de prijzen niet op de prijsuitreiking uitgedeeld worden, zodat deze alsnog later zullen worden uitgereikt.

De titel ging in de 4.7 naar Marine Pintelon met als eerste jongen Celestin Goubau. De Radiaal titel was voor Thijs Peels. Eline Verstraelen was eerste bij de dames. De titel in de Standard werd door Pieter van Laer gewonnen

 1. MUST serie – Van Laer Sailing Trophy

De deelname aan diverse nationale wedstrijden gaat goed vooruit.

Meer zeilers bijvoorbeeld die uit Willebroek, SNEH of Vise komen vaker van hun plas af. Extra activiteiten zoals op Nuclea/Mol  met het mosselfestijn worden zeer gewaardeerd.

Het aantal unieke deelnemers is gestegen in twee jaar van 48 tot 67 bij de Standaard, van 16 tot 37 bij de Radiaal en van 19 tot 32 bij de 4.7.

De ondersteuning van de Laserklasse door de beschikbaarstelling van waardebonnen te besteden bij Van Laer Sailing  is zeer gewaardeerd. De bonnen  zijn verloot  op diverse nationale wedstrijden en op de OBK’s in Oostende.

 • Financieel Verslag

Chantal Parisis, penningmeester geeft tekst en uitleg over de fondsen aanwezig op de bankrekeningen alsook over de inkomsten en uitgaven van 2018.

Op 30-11-2018 staat er totaal € 10 031,81 op de bank.

De inkomsten in 2018 komen louter uit de lidmaatschappen. De uitgaven zijn besteed aan jaarlijks terugkerende kosten (bankkosten, Publicatiekosten Belgisch Staatsblad, Postzegels en aangetekende zending, Drinks OBK Master, boete, Eurilca fee, verzekering BA en representatieonkosten).

Er is een batig saldo gerealiseerd van € 732,84.

Bijkomende informatie beschikbaar bij Penningmeester LGB indien gewenst.

 • Budget 2019

De inkomsten 2019, bestaande uit lidgelden, worden begroot op € 2 700 of 90 leden aan €30.

De uitgaven 2019 worden tevens begroot op € 2 700.

De uitsplitsing van de uitgavenpost omvat bankkosten (€130), Publicatiekosten (€130), postzegels briefpapier (€30), drinks @3 OBK’s (€500), Eurilca fee (€900), verzekering BA (€170), representatie onkosten LGB Eurilca meeting Rome (€250), ondersteuning clinics (€500) en onvoorziene onkosten (€90).

 • Rapport van de verificateur

Eric Bonhomme en Vic De Smedt hebben de financiële gegevens gecontroleerd. Het financieel verslag wordt goedgekeurd.

 • Kwijting aan Bestuurders LGB

Er wordt met unanimiteit, kwijting verleend aan de bestuurders LGB.

 • Aanduiding van verificateurs 2019

Vic De Smedt en Joke Carels stellen zich kandidaat om de functie van verificateur 2018 uit te oefenen en dit wordt met unanimiteit aanvaard.

 • Uittredende en Nieuwe bestuurders LGB

Er zijn 2 bestuurders einde mandaat. Zowel Jan Willem Wolters als Chantal Parisis stellen zich terug kandidaat voor een nieuw mandaat en kandidatuur wordt unaniem aanvaard.

Rechtzetting van functiehouders LGB (Kruispuntbank). Drie oud bestuurders staan nog steeds vermeld en dienen geschrapt te worden, met name:

Lander Balcaen, bestuurder LGB sedert 02/12/2006, herverkozen op 05/12/2009 en ontslag genomen op de  algemene vergadering van 04/12/2011

Greet Cuyt bestuurder LGB sedert 6/12/2008, herverkozen op 04/12/2011 en ontslag genomen op de algemene vergadering van 07/12/2013

Arnaud Bonhomme, bestuurder LGB sedert 04/12/2011, herverkozen op 13/12/2013 en ontslag genomen op de algemene vergadering 05/12/2015

 • Verslag European Annual General Meeting van EURILCA

EURILCA meeting  24-25/11/2018 – Warschau PL

Meeting is bijgewoond door Jan Willem Wolters – Voorzitter LGB

Verslag:

– Er bestaat een mogelijkheid om ook nationale regatta’s op de Eurilca kalender pagina te laten posten

– Het jaarlijks Eurilca media en foto budget van € 22 000,00 werd in vraag gesteld maar is terug aangenomen. De kleinere landen vinden dit een verantwoorde uitgave.

–  de registratiefee EK’s is verhoogd met € 45,00 naar € 250,00

– Er is een budget gereserveerd van €10 000,00 voor ondersteuning aan de kleinere “laser” landen zoals bijvoorbeeld Azerbeijan, etc.

– de venues EK 2021 zijn vastgelegd en zijn gepost op de Eurilca website

– er is gevraagd om het EK 4.7 binnen de vakantieperiodes te houden maar gezien de verscheidenheid in de diverse landen is dit moeilijk ook al omdat WK en EK niet te dicht bij elkaar gepland kunnen worden

– er is de opmerking gemaakt om de enquêtes na een Europees kampioenschap steeds in te vullen als feedback naar de organisatoren. In vele gevallen is de feedback veel te laag. De meeste feedback komt van de Master kampioenschappen en daar maar ook op de EK’s blijft de opmerking dat de huisvesting en sanitaire voorziening veel beter moet kunnen.

– de grote landen (lees Frankrijk, Duitsland, Engeland, Italië) hebben een 50% reductie gekregen op de jaarlijkse fee die de nationale Laser clubs jaarlijks aan ILCA moeten betalen voor alle leden boven 200. Er was grote commotie hieromtrent en een compromis is in de maak om mogelijks de fee met 25% te verminderen maar dan voor iedereen.

– De Eurilca sociale media medewerker  meldt dat Facebook en Instagram gelijkwaardig worden bezocht

– World Sailing is volop aan het nadenken welke eenmansboot Olympisch zal zijn na 2024. Er wordt beweert dat met de interne problemen tussen Laser Performance en ILCA er wel eens een andere boot dan de Laser zal worden gekozen.

– Gezien Europa het grotendeel van de Laser vloot vertegenwoordigt, krijgt Europa een 2e stem op World Council.

– Het Belgische voorstel om de jaarlijkse EURILCA vergadering altijd in Brussel te houden werd niet aanvaard.

 • Kalender 2018 – MUST regatta’s – Selectiewedstrijden

De kalender 2019 wordt voorgesteld. De kalender opgemaakt door Eurilca, wordt als basisdocument aangeboden waarin de nationale kalender wordt bijgevoegd.

Jan Willem deelt mee dat de opmaak van de kalender is voorbereid door Bernard Dandois.  Onderstaande kalender is besproken, aangepast en goedgekeurd.

NATIONALE KALENDER 2019

1 24/03/19 Klyc Galgenweel NAT 1 MUST 1
2 31/03/19 Sodipa Galgenweel NAT 2  
3 07/04/19 WWSK – Willebroek NAT 3 MUST 2
4 27-28/04/19 SNEH Platte Taille – OBK INLAND NAT 4 MUST 3
5 01/05/19 RCNV – Visé NAT 5 MUST 4
6 12/05/19 Hofstade Zeilclub NAT 6 MUST 5
7 16/06/19 Sodipa Galgenweel NAT 7  
8 29/6-03/07/19 Nieuwpoortweek NAT 8  
9 14/07/19 WV Vremdijck Braakman NL NAT 9 MUST 6
10 17-18/08/19 Benelux kampioenschap Scharendijke NL NAT 10  
11 31/08-01/09/19 RNSYC Oostende – OBK NAT 11 MUST 7
12 14-15/09/19 RYCW Bütchenbach NAT 12 MUST 8
13 06/10/19 KNYC Nuclea Mol NAT 13 MUST 9
14 13/10/19 RBSC Heusden NAT 14  
15 20/10/19 ZSG Harelbeke NAT 15  
16 11/11/19 WVD Mechelen NAT 16  
17 17/11/19 RYCB Galgenweel – Speculoos Race NAT 17 MUST 10

Na bespreking worden volgende selectiewedstrijden aangestipt voor deelname Europese en Wereld Kampioenschappen 2020.

KALENDER SELECTIE REGATTA’s 2020

1 04-05/05/19 U4 Muiderzand NL
2 18-19/05/19 U4 Workum NL
3 31/08-01/09/19 RNSYC Oostende – OBK

Voor een deelname aan een EK of WK is het noodzakelijk dat men een zo goed mogelijk resultaat neerzet op deze selectiewedstrijden. Indien de beschikbare plaatsen op deze kampioenschappen beperkt zijn, zal de ranking op deze selectiewedstrijden bepalen wie zal kunnen deelnemen.

Bij uitzondering beslist het bestuur LGB of een zeil(st)er mag deelnemen aan een kampioenschap met beperkte Nationale deelnemers. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een lid,  door omstandigheden,  geen selectiewedstrijden gevaren heeft en er nog plaats beschikbaar is.

Wild cards worden tevens verleend aan de best geklasseerde Radial Women Senior zeilsters en Standard Senior zeilers uit de top 20 van het ISAF World Ranking klassement, geldig op 1 januari van het jaar waarop de wedstrijden met beperkte deelname plaatsvinden. Deze wild cards hebben voorrang op plaatsen behaald door de leden in het kader van de Belgische selectiewedsstrijden voor deelname aan bovengenoemde EK en WK’s.

Een nieuwe element zal in het selectiereglement worden opgenomen om te vermijden dat leden zich voor verschillende Internationale regatta’s met beperkte deelname inschrijven en zich dan toch op het einde van de registratie periode laten uitschrijven. Andere leden hebben dan niet meer voldoende tijd om zich voor deze regatta te registreren en te organiseren. Het LGB bestuur zal deze leden de gelegenheid bieden om tijdig een finale keuze kenbaar te maken zodat LGB aansluitend de vereiste ranking kan finaliseren.  Het bestuur LGB zal een tekst aan het selectiereglement toevoegen. Publicatie hierover volgt dan aansluitend.

 1. Huldiging van de laureaten VAN LAER SAILING MUST TROPHY 2018

Laser Standard     :               1. Piet Vandamme               2. Robin Hendrikx                  3. John Froidart

Laser Radial          :               1. Arthur Van Damme         2.  Thijs Peels                         3. Benjamin Vanoekel

Laser 4.7                :               1. Luca Dandois                    2. Yoran Franckaert                  3. Eloïse Van Houte

Trofeeën worden overhandigd aan de aanwezigen, familieleden of vrienden die ze zullen overhandigen aan de winnaars.  Proficiat in naam van het voltallige LGB Bestuur! 

 1. Varia

Dimitri Dumaury – WWSV deelt mee dat de selectieregatta’s hieromtrent Europa Cup Hyères FR (11-14/04/19) en U4 Workum NL (18-19/05/19) zullen zijn. Dit wordt nog bevestigd.

Dimitri Dumaury vraagt of het mogelijk is om Hyères  als selectie regatta op te nemen voor EK/WK 2020.  Jan-Willem Wolters meldt dat LGB enkel selectieregatta’s kan selecteren die binnen een straal van 350 km rond Brussel plaatsvinden om iedereen de mogelijkheid te bieden hieraan deel te kunnen nemen.

 • Binnen het budget 2019 is er een voorziening genomen ter ondersteuning van clinics aan leden die niet zijn aangesloten tot een of andere trainingsgroep. Het is de bedoeling om deze leden ook de mogelijkheid te bieden om te groeien in hun sport door eens een training op hoger niveau te kunnen volgen. Alle leden kunnen uiteraard hier aan deelnemen.

Binnen het bestuur zullen een aantal internationale zeilers of trainers worden aangesproken. Namen als Wannes Van Laer en Evi Van Acker en andere zullen hiervoor worden aangesproken. Er zijn alvast besprekingen gestart om deze eventueel te laten doorgaan tijdens de vakantie periode bij WV Vremdijck – Braakman NL en op 30/08 voor de aanvang van het OBK in Oostende. Informatie over data en locatie volgt nog later.

 • Statuten

Op 20/02/17 was er een buitengewone algemene vergadering met als enig agendapunt de wijziging van de maatschappelijke zetel. De statuten waren echter nog niet neergelegd en er wordt door de voorzitter van LGB gevraagd deze gewijzigde statuten terug goed te keuren zodat deze kunnen worden neergelegd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  Dit wordt met unanimiteit aanvaardt.

 • GDPR – RGDP

In navolging van de nieuwe Europese privacywetgeving, in voege sedert 25 mei, staat vertrouwen centraal en maakt LGB er een prioriteit van om zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens. Er is een “Privacy Verklaring” alsook een “Toestemming Publicatie Foto’s en Video’s” opgemaakt en gepubliceerd op de website van LGB. LGB nodigt alle bestaande en nieuwe leden uit, bij het ingeven van lidmaatschap 2019, deze verklaringen aandachtig te lezen hoe LGB met uw gegevens zal omgaan.

Het is daarom belangrijk dat iedereen het nieuwe lidmaatschap via de website ingeeft om ons toe te laten uw gegevens op de correcte manier te ontvangen en te beheren.

 • Naast het uitdelen van de Van Laer Sailing Must trofeeën aan de zeilers/zeilsters, we dit jaar ook een trofee willen uitreiken aan de zeilclub met de meeste individuele deelnemers op de Must wedstrijden. Deze club mag zich dan de meest actieve club 2019 noemen. Deze club krijgt ook de mogelijkheid om de Algemene Vergadering van de LGB in haar club te doen plaatsvinden.
 • LGB maakt ook het voorstel om lycra’s (1e plaats GEEL – 2de plaats BLAUW – 3e plaats ROOD) te voorzien aan de top 3 tijdens de MUST regatta’s. De top 3 wordt bepaald door de MUST ranking. Dit moet nog worden uitgewerkt in samenwerking met Van Laer Sailing.  

Alle aanwezigen worden vriendelijk bedankt voor hun aanwezigheid en medewerking tijdens de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering wordt gesloten om 15h30.

Jan-Willem Wolters – Voorzitter                                        Boris Pintelon – Secretaris