Uw lidkaart 2022 ontvangt u rechtstreeks van EurILCA. Indien u geen lidkaart hebt ontvangen, gelieve contact op te nemen met secretary@lasergroupbelgium.net

Vous recevrez votre carte d’adhérent 2022 directement d’EurILCA. Si vous n’avez pas reçu votre carte d’adhérent, veuillez contacter secretary@lasergroupbelgium.net.

Ik wil een lidmaatschap BEL-ILCA 2022 en ik verklaar mij akkoord met PRIVACY VERKLARING en ik geef TOESTEMMING VOOR PUBLICATIES FOTO’S EN VIDEOS zoals gedefinieerd binnen de algemene regels van GDPR.

Je veux devenir membre de BEL-ILCA 2022 et j’accepte la DECLARATION DE CONFIDENTIALITE et je consens aux PUBLICATIONS DE PHOTOGRAPHIES ET VIDEOS telles que définies dans les règlementations générales  de RGDP.

Totaal: € -