Aansluitend beslissing op de AV van 10/12/22 is bepaald om het lidgeld van €30 te handhaven t.e.m. 31/03/2023. Vanaf 01/04/2023 is het lidgeld €35. Geniet nog van het oude tarief en neem uw lidmaatschap voor 01/04/2023 !

Uw lidkaart 2023 ontvangt u rechtstreeks van EurILCA. Indien u geen lidkaart hebt ontvangen, gelieve contact op te nemen met president@lasergroupbelgium.net

Suite à la décision de l’AG du 10/12/22, il a été décidé de maintenir la cotisation de 30 € jusqu’au 31/03/2023. À partir du 01/04/2023, la cotisation sera de 35 €. Profitez encore de l’ancien tarif et prenez votre adhésion avant le 01/04/2023 !

Vous recevrez votre carte d’adhérent 2023 directement d’EurILCA. Si vous n’avez pas reçu votre carte d’adhérent, veuillez contacter president@lasergroupbelgium.net.

Ik wil een lidmaatschap BEL-ILCA 2023 en ik verklaar mij akkoord met PRIVACY VERKLARING en ik geef TOESTEMMING VOOR PUBLICATIES FOTO’S EN VIDEOS zoals gedefinieerd binnen de algemene regels van GDPR.

Je veux devenir membre de BEL-ILCA 2023 et j’accepte la DECLARATION DE CONFIDENTIALITE et je consens aux PUBLICATIONS DE PHOTOGRAPHIES ET VIDEOS telles que définies dans les règlementations générales  de RGDP.

Total: € -